CZ

EN

Senior Advisory Board
Každý ze členů Senior Advisory Boardu má jedinečnou kombinaci technických a obchodních znalostí a rozsáhlé zkušenosti s rozvojem průmyslových společností. Tři ze členů jsou přímo úspěšními zakladateli takových podniků, dva dovedli své společnosti ke vstupu private equity investorů a jeden exitoval strategickému partnerovi.