CZ

EN

Ing. Albín Dobeš, Ph.D.

Specializace

Vodní a odpadové hospodářství, dodávky pitné vody a čištění odpadních vod.

Praxe

Albín Dobeš přes 40 let působil na klíčových postech ve společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. a jejich právních předchůdců. Z toho přes 30 let v roli ekonomického ředitele společnosti.

Od roku 1989 je členem ekonomické komise pro Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. V současnosti dále působí jako generální ředitel ve společnosti Business Law Management Czech Republic s.r.o.

Albín Dobeš je také spoluautorem řady odborných publikací v oboru vodního hospodářství.

Vzdělání

Albín Dobeš vystudoval obor ekonomika průmyslu na Vysoké škole báňské v Ostravě a následně získal titul Ph.D. na environmentálním institutu.