CZ

EN

Kontakt

Kanceláře společnosti

Uhelný trh 414/9
110 00 Praha 1-Staré Město

Sídlo společnosti

Na Pankráci 1683/127
140 00 Praha 4 - Nusle

Kontakt

email: info@industrypartners.eu
telefon: +420 241 406 787

Identifikace společnosti

CENTRAL EUROPE INDUSTRY PARTNERS, a.s.
Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4 - Nusle, info@industrypartners.eu
IC 054 93 234
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21942
Společnost spravující majetek dle § 15 odst. 1 zák. č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů („ZISIF“), nepodléhající dohledu České národní banky, která je zapsaná v seznamu vedeném Českou národní bankou podle § 596 písm. f) ZISIF.