CZ

EN

Kontakt

Kanceláře společnosti

Uhelný trh 414/9
110 00 Praha 1-Staré Město

Kontakt

email: info@industrypartners.eu
telefon: +420 241 406 787

Identifikace společnosti Fond I

CENTRAL EUROPE INDUSTRY PARTNERS, a.s.
Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 054 93 234

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21942

Společnost spravující majetek dle § 15 odst. 1 zák. č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů („ZISIF“), nepodléhající dohledu České národní banky, která je zapsaná v seznamu vedeném Českou národní bankou podle § 596 písm. f) ZISIF.

Identifikace společnosti Fond II

Central Europe Industry Partners II SCSp
with its registered seat at 2562 Luxembourg, 2 Place de Strasbourg, Luxembourg

Registration No: B272980

The company is an alternative investment fund within the meaning of DIRECTIVE 2011/61/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, dated June 8, 2011, on managers of alternative investment fundsCEIP II Advisor s.r.o.
Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO : 10964819

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 351461