CZ

EN

Důležitost ESG
Jako průmysloví specialisté jsme pragmatici a řešíme problémy. Víme, že dobrá správa ESG znamená dobré podnikání a je důležitá pro všechny naše zúčastněné strany.

ESG

Environmentální
Často se naše společnosti potýkají s problémy v oblasti životního prostředí.

Sociální
Velmi nízká míra nezaměstnanosti v České republice vytváří potíže pro řízení lidských zdrojů (nábor a udržení).

Governace
Governance je klíčovým prvkem naší přidané hodnoty prostřednictvím vývoje nových postupů řízení.

Náš cíl

Máme zájem šetřit energii, omezit znečišťující látky, zlepšit nakládání s odpady, vytvořit „značku zaměstnavatele“ pro portfoliové společnosti, vytvářet v našich komunitách dobrou vůli a respekt, podporovat sebevědomí zaměstnanců, provozovat dobře vedené podniky praktikující neustálé zlepšování procesů a prokazující silnou etickou páteř.

To vše je jednoduše rozumná obchodní praxe a kromě vytváření pocitu spokojenosti může přinést také ekonomické odměny.

Máme v úmyslu být dobrými korporátními občany bez ohledu na to, kde působíme, hrát svou roli při řešení environmentálních a sociálních problémů, které mohou být v této části Evropy obzvláště akutní. Chceme být co nejtransparentnější v komunikaci a ve vztazích.

Pro CEIP je ESG dalším klíčovým obchodním problémem, který musíme řešit, jak nejlépe umíme.

O nás