CZ

EN

Důležitost ESG
Jako průmysloví specialisté jsme pragmatici a řešíme problémy. Víme, že dobrá správa ESG znamená dobré podnikání a je důležitá pro všechny naše zúčastněné strany.

ESG

Máme v úmyslu být dobrými korporátními občany bez ohledu na to, kde působíme, hrát svou roli při řešení environmentálních a sociálních problémů, které mohou být v této části Evropy obzvláště akutní. Chceme být co nejtransparentnější v komunikaci a ve vztazích.


Pro CEIP je ESG dalším klíčovým obchodním problémem, který musíme řešit, jak nejlépe umíme.

Náš cíl

Jako součást našich komplexních postupů v oblasti ESG, které Central Europe Industry Partners implementuje ve všech našich portfoliových společnostech, pečlivě zvažujeme různé aspekty, včetně:

  • Potenciální negativní dopady v oblasti využívání vody, spotřeby energie, biodiverzity a lidských práv při rozhodování o investicích.
  • Zapojení ESG rizik do našeho rozhodovacího procesu při investicích.
  • Odměnové politiky na úrovni fondu a portfoliové společnosti, které řeší udržitelnostní rizika, včetně bonusových cílů pro manažery vázaných na ESG cíle.
  • Hodnocení dopadu udržitelnostního rizika na finanční výkon (na úrovni fondu).
  • Opatření zaměřená na řešení a minimalizaci potenciálních negativních dopadů na udržitelnost.

Máme zájem vytvořit „značku zaměstnavatele“ pro portfoliové společnosti, vytvářet v našich komunitách dobrou vůli a respekt, podporovat sebevědomí zaměstnanců, provozovat dobře vedené podniky praktikující neustálé zlepšování procesů a prokazující silnou etickou páteř.

To vše je jednoduše rozumná obchodní praxe a kromě vytváření pocitu spokojenosti může přinést také ekonomické odměny.

Další podrobnosti ohledně těchto aspektů, spolu s dalšími postupy týkajícími se ESG a udržitelnosti, najdete v naší Roční zprávě ESG, která je k dispozici na této webové stránce.

O nás