CZ

EN

Ing. Aleš Krutina, Ph.D.

Specializace

Energetika, vývoj a výroba elektronických systémů

Praxe

Po sedmileté akademické kariéře Aleš Krutina se svými kolegy a společností Jablotron založil design-house Logic Elements. Holding Jablotron je jedním z největších výrobců elektronických systémů v České republice. Po pevném ukotvení centra v holdingu následně přijal roli Technického ředitele, kde působí i v současné době a zabývá se řízením vývojových týmů, zkvalitňováním vývojových procesů a implementací rapid-prototyping metod do standardního vývoje.

Aleš Krutina se také více než deset let pohybuje v odborných kruzích, které řeší multidisplinární problémy energetiky, zejména pak v oblasti řízení distribučních sítí a provozní diagnostiky parních turbín pro jaderné elektrárny.

Vzdělání

Aleš Krutina vystudoval obor aplikovaná elektronika na Západočeské univerzitě v Plzni. Prolínání elektroniky do dalších oblastí, zejména "chytré technologie", jej vedli v rámci svého Ph.D. na ZČU do oblasti energetiky, kde se věnoval problematice komunikací v chytrých sítích (Smart Grids).