CZ

EN

Ing. Jan Sechter

Specializace

Mezinárodní vztahy, EU, doprava, železniční a letecký průmysl.

Praxe

Jan Sechter působil od roku 1993 v diplomatických službách České republiky na klíčových postech ve středoevropském regionu. Působil v Německu, byl velvyslancem v Polsku a v Rakousku, poradcem pro zahraniční politiku předsedy Poslanecké sněmovny a náměstkem ministra dopravy pro mezinárodní vztahy, železniční, vodní a leteckou dopravu, vědu, výzkum a vesmír.

Pracuje v Hospodářské komoře ČR jako předseda dopravní sekce a Platformy pro bezpilotní letectví.

Vzdělání

Vystudoval Ekonomickou fakultu Zemědělské univerzity v Praze.