CZ

EN

MUDr. Petr Lesný, Ph.D.

Specializace

Medicína, výzkum a vývoj, biomateriály a biotechnologie, komercializace nových zdravotnických prostředků a řízení kvality.

Praxe

Petr Lesný začal pracovat jako výzkumný pracovník v oboru neurověd již během studií na Karlově univerzitě, poté pokračoval v Ústavu experimentální medicíny AV ČR. Dlouhodobě se věnuje výzkumu v oboru moderních terapií využívajících inovativní biomateriály a živé buňky (h-index 16). Pro aplikaci výsledků výzkumu v praxi vytvořil systémy Správné výrobní praxe v několika biotechnologických společnostech. V letech 2013–2014 působil jako Koordinátor pro moderní terapie ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv. Následně nastoupil do Ústavu hematologie a krevní transfuze, kde vede výzkumný program v oboru Imunoterapie hematoonkologických onemocnění a zajišťuje technologický transfer, výrobu a klinická hodnocení u přípravků moderní a genové terapie. Od roku 2014 pracuje na vývoji protokolů pro léčbu pomocí lidských kmenových buněk, modifikovaných lymfocytů, natural killers a genově modifikovaných lymfocytů.

Aktivně spolupracuje s regulačními autoritami a s inovativními společnostmi v ČR i EU na vytváření adekvátních podmínek pro vývoj a komercializaci zdravotnických prostředků a léčivých přípravků pro moderní a genové terapie. Působí také jako hodnotitel projektů v programech EU.

Vzdělání

Petr Lesný absolvoval studium všeobecného lékařství a doktorské studium neurověd na Univerzitě Karlově.