CZ

EN

Petr Řehoř

Investiční ředitel

Role ve fondu

Petr má na starosti řízení akvizičního procesu včetně realizace obchodní a finanční prověrky.

Post akviziční role

Pro portfoliové společnosti má Petr na starosti dohled s důrazem na obchodní stránku jako je např. analýza nových trhů, konkurence a produktů a také finanční procesy včetně reportingu.

Sektorové zaměření

Letecký a zbrojní průmysl, strojírenství, automobilový průmysl

Praxe

Jako strategický ředitel Aera Vodochody byl Petr během 7 let odpovědný za strategii a řízení klíčových finančních projektů, včetně fúzí a akvizic. Podílel se na vývoji a následné industrializaci projektu KC-390 a byl členem představenstva společnosti Clarex působící v oblasti údržby motorů.

V letech 2011–2014 byl Petr výkonným ředitelem Svazu českého leteckého průmyslu.

V minulosti pracoval také pro Kimberly-Clark a Deloitte.

V současné době je Petr jednatelem společností ROKA Industry, BMH a KBNK.

Vzdělání

Petr vystudoval ekonomii na Univerzitě Karlově a získal magisterský titul z managementu a strategie na USBE ve Švédsku.

Reference
Aero Vodochody

Aero Vodochody

Úspěšný obchodní rozvoj díky zacílení strategie a získání nových smluv s renomovanými výrobci originálních zařízení první úrovně. Spolu s provozní restrukturalizací to vedlo k restartu tradičního ašak do té doby ztrátového výrobce.

Výsledkem bylo zdvojnásobení výnosů a 20% nárůst efektivity.

Zapojení členové týmu:
OndřejPetr,  Ladislav