CZ

EN

Ondřej Benáček

Managing Director

Role ve fondu

Ondřej vede tým CEIP a odpovídá za strategii fondu, jeho personální obsazení standardy a výsledky, je zodpovědný za realizaci komplexních akvizičních projektů.
Vzhledem k svému vzdělání je též Chief Legal Counsel.

Post akviziční role

V oblasti správy portfoliových společností je jeho hlavní doménou obchodní strategie a komplexní právní otázky.

Sektorové zaměření

Letecký průmysl, kompozity, energetika, průmyslová automatizace, strojové vidění (machine vision), SW pro průmyslové aplikace.

Praxe

Ondřej má přes patnáct let zkušeností v oblasti řízení investic. Během své kariéry pracoval pro přední Private Equity fondy působící ve střední a východní Evropě. Šest let pracoval pro Penta Investments a dalších pět let pro Innova Capital.

Ondřej má rovněž rozsáhlé zkušeností s řízením průmyslových podniků. Mimo jiné byl členem představenstva společnosti Aero Vodochody, kde přímo zodpovídal za obchodní rozvoj programů Latecoere a C-Series. Byl rovněž ředitelem společnosti Rotortech Aero Composites (UK) a členem dozorčí rady TES Vsetín.

V současné době je mimo předsedou představenstva společnosti Jihlavan, předsedou dozorčí rady společnosti ELCOM a předsedou dozorčí radí společnosti AMiT Holding, což jsou portfoliové společnosti za které odpovídá.

Vzdělání

Ondřej vystudoval kvantitativní ekonomii (IES, FSV UK v Praze) a právo na Univerzitě Karlově. Získal rovněž magisterský titul z managementu a strategie na USBE ve Švédsku. Je také absolventem kurzů MBA na Harvardově univerzitě v USA.

Reference
Aero Vodochody

Aero Vodochody

Úspěšný obchodní rozvoj díky zacílení strategie a získání nových smluv s Tier1 výrobci originálních zařízení první úrovně. Spolu s provozní restrukturalizací to vedlo k restartu tradičního ašak do té doby ztrátového výrobce.

Výsledkem bylo zdvojnásobení výnosů a 20% nárůst efektivity.

Zapojení členové týmu:
OndřejPetr,  Ladislav

TES Vsetín

TES Vsetín

Správa společnosti TES Vsetín vedla ke zvýšení provozní výkonosti, která se promítla ve zvýšené EBITDA marži z 20 % na 30 %.

Za výsledkem stála přísná kontrola nákladů, zavedení výrobních zásad „lean“ a také mírný růst tržeb díky změně v produktovém mixu a novému modernímu testovacímu zařízení.

Zapojení členové týmu:
Ondřej

Jihlavan

Jihlavan

Jihlavan je dalším příkladem kombinace provozního zlepšení s úspěšnou obchodní expanzí.

Nastavení jasné strategie zacílení v podobě dodavatele první volby pro OEM v letectví vedlo k vybudování úspěšného vztahu se zákazníkem SLS. Jihlavan se tak dnes podílí na dodávkách do letounů Airbus.

Na provozní straně se podařilo zvýšit interní výrobní kapacity o třetinu díky odstranění úzkých hrdel ve výrobě a zvýšení interní efektivity o 9 %.

Zapojení členové týmu:
Ondřej, David