CZ

EN

Ondřej Benáček

Managing Director

Role ve fondu

Ondřej vede tým CEIP a odpovídá za strategii fondu, jeho standardy a výsledky, je zodpovědný za realizaci akvizičních projektů.

Post akviziční role

V oblasti správy portfoliových společností je jeho hlavní doménou obchodní strategie.

Sektorové zaměření

Letecký průmysl, kompozity, energetika, průmyslová automatizace, strojové vidění, SW pro průmyslové aplikace

Praxe

Ondřej má přes patnáct let zkušeností v oblasti řízení investic. Během své kariéry pracoval pro přední Private Equity fondy působící ve střední a východní Evropě. Šest let pracoval pro Penta Investments a dalších pět let pro Innova Capital.

Ondřej má rovněž rozsáhlé zkušeností s řízením průmyslových podniků. Mimo jiné byl členem představenstva společnosti Aero Vodochody, kde přímo zodpovídal za obchodní rozvoj programů Latecoere a C-Series. Byl rovněž ředitelem společnosti Rotortech Aero Composites (UK) a členem dozorčí rady TES Vsetín.

V současné době je předsedou představenstva společnosti Jihlavan, jednatelem společnosti ROKA Industry a předsedou představenstva společnosti ELCOM.

Vzdělání

Ondřej vystudoval kvantitativní ekonomii (IES, FSV UK v Praze) a právo na Univerzitě Karlově. Získal rovněž magisterský titul z managementu a strategie na USBE ve Švédsku. Je také absolventem kurzů MBA na Harvardově univerzitě v USA.

Reference
Aero Vodochody

Aero Vodochody

Úspěšný obchodní rozvoj díky zacílení strategie a získání nových smluv s Tier1 výrobci originálních zařízení první úrovně. Spolu s provozní restrukturalizací to vedlo k restartu tradičního ašak do té doby ztrátového výrobce.

Výsledkem bylo zdvojnásobení výnosů a 20% nárůst efektivity.

Zapojení členové týmu:
OndřejPetr,  Ladislav

TES Vsetín

TES Vsetín

Správa společnosti TES Vsetín vedla ke zvýšení provozní výkonosti, která se promítla ve zvýšené EBITDA marži z 20 % na 30 %.

Za výsledkem stála přísná kontrola nákladů, zavedení výrobních zásad „lean“ a také mírný růst tržeb díky změně v produktovém mixu a novému modernímu testovacímu zařízení.

Zapojení členové týmu:
Ondřej

Jihlavan

Jihlavan

Jihlavan je dalším příkladem kombinace provozního zlepšení s úspěšnou obchodní expanzí.

Nastavení jasné strategie zacílení v podobě dodavatele první volby pro OEM v letectví vedlo k vybudování úspěšného vztahu se zákazníkem SLS. Jihlavan se tak dnes podílí na dodávkách do letounů Airbus.

Na provozní straně se podařilo zvýšit interní výrobní kapacity o třetinu díky odstranění úzkých hrdel ve výrobě a zvýšení interní efektivity o 9 %.

Zapojení členové týmu:
Ondřej, David