CZ

EN

David Eric Simon

Non-executive Financing and restructuring

Role ve fondu

David má na starosti hodnocení investičního rizika, insolvenční obchody.

Post akviziční role

Dohled nad rizikem portfolia a audit.

Praxe

David je vrcholový bankéř s více jak 40 lety praxe v bankovnictví. Působil mj. v rámci londýnského City a posledních 20 let v bankovnictví ve střední a východní Evropě. Měl na starosti strategické a finanční restrukturalizace podniků.

Osmnáct let pracoval v ČSOB jako ředitel pro restrukturalizace a ředitel divize pro nedobytné pohledávky pro střední Evropu. Následně působil jako ředitel pro restrukturalizace v České exportní bance.

Davidovi předchozí zkušenosti dále zahrnují post místopředsedy dozorčí rady VSŽ Košice a post člena dozorčí rady společnosti Nová Huť. Dále působil na postech předsedy / člena představenstva řady společností v České republice, na Slovensku nebo například v Řecku.

Dnes je David členem dozorčí rady NLB d.d., největší slovinské banky, kde je také předsedou auditního výboru. David je také předsedou dozorčí rady společnosti Jihlavan.

Vzdělání

David je z Velké Británie. V České republice žije od roku 1994.

Reference
VSŽ Košice

VSŽ Košice

Největší podnik a největší integrovaná ocelárna na Slovensku prošla nejprve fází stabilizace a následně rozsáhlou provozní restrukturalizací. Klíčovým bodem bylo zajištění strategického partnera. I díky zapojení Davida se podařilo během dvou let dovést podnik k ozdravení. Tím se podařilo zachovat více jak 25 tisíc pracovních míst.

Zapojení členové týmu:
David

Jihlavan

Jihlavan

Jihlavan je dalším příkladem kombinace provozního zlepšení s úspěšnou obchodní expanzí.

Nastavení jasné strategie zacílení v podobě dodavatele první volby pro OEM v letectví vedlo k vybudování úspěšného vztahu se zákazníkem SLS. Jihlavan se tak dnes podílí na dodávkách do letounů Airbus.

Na provozní straně se podařilo zvýšit interní výrobní kapacity o třetinu díky odstranění úzkých hrdel ve výrobě a zvýšení interní efektivity o 9 %.

Zapojení členové týmu:
Ondřej, David