CZ

EN

Michal Flídr

Operating Director

Role ve fondu

Specialista na financování akvizic a portfoliových společností, operating director portfoliových společností (Roka Industry a Jihlavan).

Post akviziční role

Optimalizace provozního financování, zavedení skupinových finančních pravidel.

Sektorové zaměření

Letecký průmysl, strojírenství.

Praxe

Michal pracoval 17 let ve společnosti AERO Vodochody v oblasti řízení financí, z toho posledních 12 let jako finanční ředitel, zodpovědný za správu a řízení finančního oddělení. Během jeho „letecké“ kariéry byl také zodpovědný za oddělení ICT, podílel se dočasně na řízení výroby dílů pro letecký průmysl a v neposlední řadě působil jako vedoucí projektu letounu L-39NG. Aktivně se účastnil obchodních činností v rámci nabídkových řízení a vyjednávání kupních smluv.

Od roku 2019 je Michal součástí týmu CEIP, kde nejdříve finančně řídil společnost Elcom, kde byl také aktivně zapojen do akviziční činnosti současných 3 dceřiných společností. Jako projektový manažer byl zodpovědný za proces odštěpení nemovitostí a jejich následného prodeje společnosti Reico. V rámci akvizičních projektů je Michal zodpovědný za bankovní financování – úspěšně řídil financování projektů Vyvaplast, AMiT, Kosyka. Od roku 2022 převzal roli operating ředitele společnosti Roka Industry a v roce 2023 ve společnosti Jihlavan.

Vzdělání

Michal absolvoval Slezskou univerzitu, obor marketingu a managementu v obchodě a službách a podnikových financí v Karviné.