CZ

EN

Iain Haggis

Předseda investiční komise

Role ve fondu

Iain má na starosti riziko portfolia, strukturování a ESG.

Post akviziční role

Iain řeší financování, implementaci standardů, riziko portfolia.

Praxe

Iain má více jak třicetipětileté zkušenosti v oblasti financí, která zahrnuje 25 let na pozicích finančních ředitelů v několika společnostech po celé Evropě. Posledních 7 let působil jako finanční ředitel Private Equity fondu Innova Capital, kde měl na starosti provoz fondu a dohled nad finančními výsledky celého investičního portfolia.

Mezi významné zkušenosti z posledních let patří například pozice v představenstvu Meritum Bank, dále pozice interim finančního ředitele průmyslové společnosti Energobit podnikající v oblasti energetických služeb v Rumunsku a pozice v auditním výboru Unipetrolu.

Iain je z Velké Británie a působí ve střední a východní Evropě již více než 25 let. Počátky jeho působení v regionu se vážou k polské privatizaci, v rámci které byl zodpovědný za více než 30 restrukturalizačních projektů.

Vzdělání

Iain je absolventem University of Plymouth a členem světové rady organizace CIMA, jejíž akreditace je držitelem. Je také členem správní rady Valores, prvního soukromého filantropického fondu v Polsku, jehož cílem je zvyšovat sociální dopad práce charitativních organizací. Vedle angličtiny mluví Iain plynně polsky.