CZ

EN

Patrik Kratochvíla

Investiční Analytik

Role ve fondu

Finanční due diligence, finanční modelování a strukturování, průzkum trhu.

Post akviziční role

Průzkumy trhu a investiční analýzy.

Praxe

Patrik má zkušenosti z finančního a provozního oddělení. Před nástupem do CEIP pracoval jako projektový manažer v přední finanční skupině SPGroup působící (mimo jiné) v oblasti výroby, hotelnictví a výstavnictví. Účastnil se veškerých zasedání představenstev akciových společností a získal zkušenosti z oblasti corporate governance.

Patrik má rovněž zkušenosti z podnikového controllingu, které získal počas jeho působení v investiční skupině Premiot Group, kde měl na starosti provádění analýz a modelování napříč těžebním, finančním, obchodním a provozním sektorem skupiny.

Vzdělání

Patrik je absolventem magisterského oboru Finance, finanční trhy a bankovnictví na Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy v Praze. Vedle rodilé slovenštiny mluví rovněž česky a anglicky, a dorozumí se také německy.