CZ

EN

Lucia Lerley

Finanční ředitelka

Role ve fondu

Financování operací fondu, controlling, oceňování, finanční due diligence.

Post akviziční role

Kontrolní a finanční procesy, finanční výsledky.

Sektorové zaměření

Odpadové hospodářství, cleantech, obnovitelné energie, kovovýroba.

Praxe

Lucia má prokazatelné výsledky v akvizičním procesu i provozním managementu se zkušenostmi s operacemi fondů, controllingem, treasury a investičním procesem.

Pracovala 6 let u švýcarské společnosti Finadvice AG, nezávislé poradenské firmě specializované na poradenství v oblasti fúzí a akvizic ve sféře energetiky a odpadového hospodářství. Jako projektová manažerka byla zodpovědná za akviziční proces, finanční modelování a oceňování.

Lucia také 2 roky působila v controllingu mezinárodní společnosti AVE, která se zabývá nakládáním s odpady, kde zavedla reporting a nastavila controllingové funkce a procesy.

Před nástupem do CEIP byla 3 roky spolumajitelkou ve společnosti ZOK system, středně velké české produkční společnosti s obratem přibližně 25 milionů EUR a více než 140 zaměstnanci. Lucia participovala na LBO společnosti. Pomohla s přípravou a úspěšným dokončením prodeje společnosti německému strategickému kupci.

Vzdělání

Lucia je držitelkou doktorátu a magisterského titulu v oboru Finance a finanční trhy na Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy v Praze. Vedle rodilé slovenštiny mluví rovněž česky a anglicky.