CZ

EN

Dominika Džopková

Office Manager

Role ve fondu

Administrativní podpora, plánování a organizace firemních událostí a setkání, komunikace a koordinace, zabezpečení plynulého chodu kanceláře.

Praxe

Dominika má zkušenosti v oblasti back office, z pozice asistentky oddělení či s řízením provozu. Před nástupem do CEIP pracovala 3 roky ve společnosti Mall Group na pozici R&D support a office assistant, a také jako asistentka člena boardu. Zde získala bohaté zkušenosti v oblasti koordinace oddělení, správě administrativy a organizace různých událostí. Poskytovala také celkovou podporu oddělení R&D, což zahrnovalo i personální agendu (HR), mzdovou oblast a komunikaci s top managementem. Dříve také působila na pozici manažera provozu.

Vzdělání

Dominika má bakalářský titul ze sociální práce, který získala na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích.

Vedle rodilé slovenštiny mluví rovněž česky a anglicky.