CZ

EN

Aleš Krutina

Operating Partner

Role ve fondu

Vyhledávání investičních příležitostí, technická a obchodní due diligence

Post akviziční role

Průzkum trhu, projektový a produktový management, R&D, člen představenstva odpovědný za obchodní rozvoj a provoz

Sektorové zaměření

Energetika, vývoj a výroba elektronických systémů

Praxe

Po sedmileté akademické kariéře Aleš Krutina se svými kolegy a společností Jablotron založil design-house Logic Elements. Holding Jablotron je jedním z největších výrobců elektronických systémů v České republice. Po pevném ukotvení centra v holdingu následně přijal roli Technického ředitele, kde se zabýval řízením vývojových týmů, zkvalitňováním vývojových procesů a implementací rapid-prototyping metod do standardního vývoje. Zastřešoval však i oblasti projektového řízení, mechaniku plastů, technologické přípravy výroby, výrobního a vývojového testingu, ale i produkt.

Aleš Krutina se také více než deset let pohybuje v odborných kruzích, které řeší multidisplinární problémy energetiky, zejména pak v oblasti řízení distribučních sítí, provozní diagnostiky parních turbín pro jaderné elektrárny a kvality dodávané energie.

Vzdělání

Aleš Krutina vystudoval obor aplikovaná elektronika na Západočeské univerzitě v Plzni. Prolínání elektroniky do dalších oblastí, zejména "chytré technologie", jej vedli v rámci svého Ph.D. na ZČU do oblasti energetiky, kde se věnoval problematice komunikací v chytrých sítích (Smart Grids).