CZ

EN

Aleš Krutina

Operating Partner

Role ve fondu

Vyhledávání investičních příležitostí, technická a obchodní due diligence.

Post akviziční role

Průzkum trhu, projektový a produktový management, R&D, člen představenstva odpovědný za obchodní rozvoj a provoz.

Sektorové zaměření

Energetika, vývoj a výroba elektronických systémů.

Praxe

Aleš má za sebou úspěšnou sedmiletou akademickou kariéru během které se v rámci výzkumných center NTC a RICE zabýval oblastí digitalizace energetiky. Následně založil s dalšími kolegy a společností Jablotron design-house Logic Elements. Holding Jablotron je jedním z největších výrobců elektronických systémů v České republice. Po pevném ukotvení centra v holdingu následně přijal roli Technického ředitele, kde se zabýval řízením vývojových týmů, zkvalitňováním vývojových procesů a implementací rapid-prototyping metod do standardního vývoje. Zastřešoval však i oblasti projektového řízení, mechaniku plastů, technologické přípravy výroby, výrobního a vývojového testingu nebo produktu a marketingu.

Aleš Krutina se také více než patnáct let pohybuje v odborných kruzích, které řeší multidisplinární problémy energetiky, zejména pak v oblasti řízení distribučních sítí, provozní diagnostiky parních turbín pro jaderné elektrárny a kvality dodávané energie. Aleš má také bohaté zkušenosti v oblastech automatizace, procesního řízení, embedded systémů, SW vývoje, síťové infrastruktury a cyber security.

Od roku 2017 je Aleš součástí širšího týmu CEIP, do kterého vstoupil v pozici Senior Advisora CEIP. Od roku 2022 se stal operating partnerem fondu a věnuje se portfoliové společnosti Elcom. V roce 2023 pracoval na akvizici společnosti AMiT, kde do současnosti také působí jako operating partner, jednatel a generální ředitel.

Vzdělání

Aleš Krutina vystudoval inženýrský obor aplikovaná elektronika na Západočeské univerzitě v Plzni. Prolínání elektroniky do dalších oblastí, zejména "chytré technologie", jej vedli v rámci svého Ph.D. na ZČU do oblasti energetiky, kde se věnoval problematice komunikací v chytrých sítích (Smart Grids).